ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ B-300

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ  B-300
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ  B-300
Κωδικός Προϊόντος: 155

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Β-300 της  ZILOS CHEMICALS

Για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν,ξύλων και για διακοσμητικές εφαρμογές.

ΚΙΛΑ
400 gr
800 gr