ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ

ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ
ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ
Κωδικός Προϊόντος: 165

ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΙΛΑ
400 gr
250 gr
1 kgr