ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ A-200

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ A-200
ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ A-200
Κωδικός Προϊόντος: 156

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ Α-200

Διαλύει τα λίπη-ξεβουλώνει αποχετέυσεις-απολυμαίνει

ΚΙΛΑ
800 gr